Den trygga torvkutterns uppsugningsförmåga är utmärkt. Så gott som dammfritt djurströ som räcker länge. Utvecklat med tanke på djurens och människornas välmående. Utmärkt också som mellanströ i kompost och som luktbindande medel i utedass.

Kutterns torkförmåga har ytterligare förbättrats genom att lägga till torv. På grund av den optimala mängden vitmosstorv förblir ströet ljust och doftar av träd och förhindrar nedsmutsandet av området som skall torkas. Ströet rör sig lätt i gödselkanalerna och förmultnar bättre än kutter. Ruti-Mix torvkuttern räcker länge och hålls på sin plats under djuren.

En bal väger ca 25 kg
Ett flak bär 30 balar

Dragbil: 11 flak = 330 balar
Kärra: 22 flak = 660 balar
Lastbil: 33 flak = 990 balar

Fråga efter frakterbjudan »