Mycket snabbt verkande, effektivt och dammfritt specialspån för uppsugning av fettbaserade vätskor inom jord- och skogsbruk. Passar också för maskinverkstädernas och logistikterminalernas miljöunderhåll.

Jämnkornigt specialtorrströ för avpälsning – ett ljust strö med hög sugförmåga för impregnering av olja. Doftar av trä. Ruti-Imux räcker länge, är hygienisk och är en nästan odammande produkt som impregnerar oljebaserade vätskor från hårda ytor så väl som från t.ex. vatten.

Säckens volym ca 100 l
Ett flak bär 30 säckar
En storsäck väger ca 300 kg

Fråga efter frakterbjudan »