Träfiber

 

Lastuvilla träfiber.

En bal väger ca 15 kg
Ett flak bär 18 balar

Fråga efter frakterbjudan »